BTC/IRT

BTC/IRT

آخرین قیمت

-

تغييرات 24 ساعته

-%

آخرین قیمت

-

تغييرات 24 ساعته

-%

بالاترین قیمت

-

پایین ترین قیمت

-

حجم 24 ساعته (BTC)

-

حجم 24 ساعته (IRT)

-

موجودی

(IRT)

-

قیمت

IRT

مقدار

BTC

مجموع

IRT

موجودی

(BTC)

-

قیمت

IRT

مقدار

BTC

مجموع

IRT

سفارشات بازار

قیمت (IRT)

مقدار (BTC)

مجموع

آخرین قیمت

قیمت (IRT)

مقدار (BTC)

مجموع

سفارشات بازار

قیمت (IRT)

مقدار (BTC)

مجموع

آخرین قیمت

قیمت (IRT)

مقدار (BTC)

مجموع

معاملات اخیر

قیمت

مقدار

زمان

برای خرید و ‌فروش ابتدا در 3Tex وارد یا عضو شوید

معاملات اخیر

قیمت

مقدار

زمان