دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

قوانین دعوت از دوستان

در حال حاضر 30٪ از کارمزد تمامی معاملات انجام شده توسط کاربر معرفی شده در بازارهای تریتکس به فرد ارجاع دهنده تعلق می‌گیرد.

هدیه‌ی ارجاع به صورت تجمیعی پس از رسیدن مجموع مبالغ آن به حد نصاب 10,000 تومان به حساب کیف پول ریال معرف در تریتکس واریز می‌شود. در صورت کمتر بودن مجموع مبالغ از این حد نصاب، مجموع مبالغ پس از گذشت هفت روز به حساب معرف واریز می‌شود.

ملاک ثبت رابطه‌ی دعوت، وجود کد دعوت در فرم ثبت‌نام یا استفاده از همان پیوند معرف برای ثبت‌نام است. در صورتی که به هر دلیل ثبت‌نام بدون کد یا پیوند معرف صورت بگیرد، مبلغی برای معرف در نظر گرفته نمی‌شود.

محدودیتی در تعداد دوستان معرفی شده توسط یک معرف وجود ندارد

محاسبه‌ی درصد ارجاع دهنده در لحظه‌ی انجام هر معامله صورت می‌گیرد. هر گونه تغییر در درصد تعیین شده برای ارجاع یا ثبت معرف برای کاربران تاثیری در سهم معرف در کارمزد معاملات انجام شده پیش از آن تاریخ نخواهد داشت.

تریتکس این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در هر زمان و در صورت صلاحدید قوانین طرح معرفی دوستان را تغییر دهد