دیفای

انتخاب چیدمان:
گیم فای (GameFi)

گیم‌فای (GameFi) چیست؟

احتمالا در اطراف خود افرادی را می‌شناسید که ادعا می‌کنند از بازی کردن، درآمد کسب می‌کنند. باید به شما بگوییم که ادعای آن‌ها واقعیت دارد. امروزه نوع ...