صــــرافــــی

انتخاب چیدمان:

ابزار ردیابی ذخایر صرافی‌ها در CoinMarketCap

CoinMarketCap، اخیراً در مورد راه‌اندازی یک ویژگی جدید در پلتفرم خود اطلاعیه‌ای داده است. این ویژگی جدید، این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند تا اطلاعات مالی ...