اصـــطلـــاحـــات

انتخاب چیدمان:
استاندارد ERC-6551؛ استاندارد جدید توکن های غیر قابل تعویض (NFT)

ERC-6551 چیست؟ بررسی استاندارد جدید NFT ها

NFTها دارایی‌های دیجیتال غیرقابل تعویضی هستند که هرکدام از آن‌ها، ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی دارند. استاندارد ERC-6551 قرار است تا عملکرد این توکن‌ها را به میزان قابل ...