اصـــطلـــاحـــات

انتخاب چیدمان:
عرضه اولیه رمز ارزها راهی برای درآمدزایی در دنیای کرپیتوکارنسی.

ICO؛ عرضه اولیه ارز دیجیتال برای جذب سرمایه

عرضه اولیه ارز دیجیتال یکی از روش‌های رایج برای جذب سرمایه اولیه پروژه‌ها محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال در آینده‌ای نه‌چندان دور؛ جای بانک‌ها را در سراسر دنیا ...